Inter ni dirite 1/2008


N-ro 1/2008
20a jaro (2a periodo)
Redaktis: Leif Arne Storset


Kjære lesar

I dette nummeret får du lesa om ein heidundrande
nyårsleir i Tyskland med to norske deltakarar og
177 andre. Eit flott reisemål til neste romjol!

Om du ikkje vil venta så lenge og reisa så langt,
kan du koma på hytteturen vår! 4.-6. april
samlast vi i Østfold. Du kan lesa meir
litt lenger bak, men ver rask!
Det er berre 13 plassar på leiren.

Leif Arne Storset,
redaktør


Einar (t.h.) og Leif med hjarto på rette staden.


Anna frå Katalonia og Vallefrå Spania
utanfor Gufujo


Musikalske og danske Jonas med fiolinen sin


Würzburg

Internacia Seminario:

Fri kjærleik, Europa-parlamentet og La Bamba

Kring nyårshelga samla 179 menneske i 20-30-års­alderen seg til feiring i den vakre sørtyske byen Würzburg. Det var seks dagar i spaning mellom solid tysk organisering og esperantoungdomeleg spontanitet. Internacia seminario – som dei fleste kjenner som IS eller «i-så» – var tilbake.

Eg reiste saman med Einar Faanes, som har teke nokre av bileta til denne artikkelen. På toget møtte vi ei nonne og øvde oss i tysk, men snart var vi framme og kunne byta til esperanto. Ei velsmakande velkomstgåve – peparkake i hjarteform – vart i løpet av veka eit symbol på at førebuingane vart gjort grundig og med kjærleik.

Programmet var tettpakka. Deltakarane får rabatt dersom dei lagar programpostar, og mange hadde nytta høvet. Her var det alt frå sjonglering til nybyrjarspansk, fri kjærleik og eit esperantoparti til neste val til Europarlamentet («Esperanto 2009»). Kvar dag var det utflukter, mellom anna til den gamle festninga, i den sjarmerande og livlige midtbyen og til badeland.

Nokre valde å sjå bort frå aktivitetsprogrammet og heller sova ut etter gårsdagens fest. For kvar kveld etter konsert- eller teaterprogrammet var det både dansegolv og sal av tysk øl og vin. Den største festen var naturlegvis nyårs­aftan, med nedteljing til det nye året i alle deltakar­landa.

Dei som likte poker, sjakk eller go heldt seg til det alkoholfrie alternativet Gufujo. Gufujo var populært også i år, og hadde eit overraskande breitt utval i te av spanande slag, mellom anna piña colada og yogi.

Det var 51. gong den tyske esperanto­ungdomen samla esperantotalande og esperantolærande frå heile verda til ei slik samling. Samlinga er meir prega av kontinuitet enn til dømes IJK, som har nye arrangørar kvart år. Det fører til visse sterke tradisjonar. La bambo (ringleik med kyssing og «La Bamba» som viktige element) dominerte store delar av nyårsfesten og utandørsbassenget i badeland.

Før eg kom på IS, tenkte eg at dette kunne koma til å verta ein av dei siste esperantosamlingane på lang tid, sidan studia snart er ferdige og livet vil endra seg. Då vi fór heim, slitne, men glade, avgjorde eg at dette ikkje vert siste gong på meg.

 

 © Øverli. distr. strandoverli@yahoo.com La Pondusarĥivo

N-ro 8

Bli med på hyttetur!

Den 4.-6. april inviterer Norsk esperantoungdom deg på hyttetur i Våler i Østfold! Hytteturane har vore høgdepunkt for norske esperantoungdomar i mange år, og denne våren kan du sjå fram til mellom anna eit lynkurs i planspråket Loĵban.

 

Styret organiserer avreise frå Oslo for dei som treng det. Du får meir informasjon i posten snart, men du kan også skriva til nje(a)esperanto.no eller heming(a)silisium.net. Det er grense på 13 deltakarar, så meld deg på snart!

Fleire opplysningar finn du i nett­versjonen til Inter ni dirite (se under), og nyhendebloggen vår http://junularo.blogspot.com

Nokre viktige punkt Påmeldingsfrist: 16. mars
Påmeldingsavgift: 300 kr (kr 100,- i avslag om du lagar ein programpost)
Som medlem i NJE kan du søkja om reise­stønad (dekkjer 75 %, maks 1000 kr).
Det er 6 tilgjengelege sengeplassar, resten må sova på golvet. Her er det fyrstemann til mølla!
Det bur ein hund i hytta, så dersom du er allergisk bør du lesa den utvida informasjonen under.

For styret i NJE
Leif Arne

NJE elkore invitas vin al

KABANA SEMAJNFINO

en la arbaro de Østfold, unu kaj duona horo sudoriente de Oslo.

(Vi povas vidi PDF de la tuta invito ĉi tie)

Venu por umi kun ni en mojosa etoso, for de ĉiu alia!

La kabano vin atendas vendredon la 4an de aprilo, kaj ni vojaĝos hejmen dimanĉon la 6an de aprilo. Estos kuna vojaĝo de Oslo per buseto la 3an (jes, la tagon antaŭe!) je la 18a horo, kaj per trajno la 4an je la 16a. Post tio vi devas mem trovi trajnon de Oslo ĝis Moss, kaj anonci vian alventempon en Moss al Heming (vidu kontaktinformojn sube) plej laste la 2an de aprilo.

Partoprenkotizo estas NOK 300 aŭ EUR 30. Rabato je NOK 100 aŭ EUR 10 se vi kontribuas al la programo. Ni akceptas norvegan monon kaj EUR-biletojn, kaj la sumo pagindas al bankokonto 0540.08.27364 nome de Norsk Esperantoungdom, Olaf Schous vei 18, 0572 Oslo, plej laste la 16an de marto. Kunportu vian kvitancon. Surloka kontanta pago eblas se vi tion anoncas en via aliĝo.

ALIĜILO
Por aliĝi, bonvolu sendi retpoŝton al kabana.semajnfino(a)silisium.net plej laste la 16an de marto kun la jenaj informoj pri vi:

 • vian plenan nomon
 • vian sekson
 • vian naskiĝjaron
 • viajn retpoŝtadreson kaj telefonnumeron (poŝtelefono se vi havas)
 • ĉu vi kontraŭus dividi dorĉambron kun homo(j) de alia sekso
 • ĉu vi manĝas kion ajn / vegetare / vegane / tute ne / nur ĵaŭde / ktp.
 • ĉu vi preferus vojaĝi per la buseto de Oslo
 • ĉu vi povus kontribui al la programo kaj per kio
 • ĉu vi rezignus pri lito se vi devus dividi duoblan liton kun iu
 • ĉu vi preferus duoblan liton dividitan kun certa homo (donu ties nomo)
 • ĉu vi preferus dormi en la sama ĉambro kun certa homo (donu ties nomon)
 • se vi aĝas malpli ol 18 jarojn: skriban permesilon de viaj gepatroj/respondeculoj (en esperanto aŭ la norvega)
 • iun ajn alian informon, kiun vi taksas grava (ekzemple alergio kontraŭ certa manĝaĵo)

Se en via aliĝilo mankas iun de la ĉisupraj informoj, ni divenos vin ĉionmanĝanton, rezignantan pri ajna lito, kaj sufiĉe perdiĝeman. SE VI NE MENCIAS VIAN NASKIĜJARON EN LA ALIĜILO, ĜI NE ESTOS TRAKTATA. Via aliĝo validos nur post skriba konfirmo de NJE.

Membroj de NJE kiuj loĝas ekster Oslo/Asker/Bærum rajtas je repago de 75 % de siaj vojaĝkostoj laŭ plej malmultekosta vojaĝmaniero, sed maksimume NOK 1000. Nepre kunportu kvitancojn aŭ kopiojn de biletoj. Monat- aŭ semajnkartoj por loka transporto ne estos repagitaj.

Se vi ricevos lokon en la buseto de Oslo la 3an, vi ricevos apartan retmesaĝon kun informoj pri kie kaj kiam trovi la buson.

PROGRAMO
Ĵaŭdon la 3an de aprilo
Alveno de gastigantoj kaj fruvenantoj
Hejtado kaj klarigo de la kabano
Vendredon la 4an de aprilo
Alveno de ĉiuj aliaj
Interkona vespero
Via programero
Sabaton la 5an de aprilo
Amuziĝa tago
Via programero
Dimanĉon la 6an de aprilo
Via programero
Pakado, ordigo kaj lavado
Forveturo je la 18:30 al trajnstacio en Moss
Forveturo je la 20:00 al Oslo

GRAVAJ INFORMOJ PRI LA EJO
Estas entute 8 litlokoj, el kiuj du estas okupataj de la gastigantoj. Do la ses unuaj aliĝintoj ricevos liton. Ĉiu alia dormos surplanke (kunprenu matraceton). Estas entute loko por 13 partoprenantoj (krom la gastigantoj), do via aliĝo validos nur post skriba konfirmo de NJE. En la konfirmo estos menciata ĉu vi ricevos liton kaj en kiu ĉambro vi dormos.

En la kabano loĝas unu hundo, do se vi alergias aŭ timas hundojn, vi partoprenas je propraj risko kaj respondeco. Kompreneble la hundo ne estas timinda ;-) Tamen, estas unu dormĉambro kie la hundo ne rajtas esti, do diru al ni, se vi alergias, kaj vi ricevos dormlokon en tiu ĉambro.

La kabano estas meze de granda arbaro, kaj la plej proksima kuracisto/vendejo/elektrokonekto/akva nesecejo estas unu horon for.

La kabano estas tradicia norvegstila, nome malgranda, kun elektro de sunkaptiloj nur por lumigxo, hejtado per ligno, kuirado per gaso aŭ ligno kaj ege primitiva necesejo (verdire sitelo) – kiun de tempo al tempo iu devas malplenigi.

Pro la distanco de la ejo al kie ajn, partatempa partoprenado eblas nur se vi venas per propra aŭto.

Ĉiujn rubaĵojn necesas reporti hejmen. Nepre NE ĵetu rubojn ekstere.

Fumi vi rajtas fari ekstere, sed nepre kolektu ĉiun cindron kaj cigaredrestaĵojn en cindrujo. Nepre ne malplenigu cindrujon ekstere, en la necesejon aŭ en la fornon, sed ĉiam nur en la cindrositelon.

La ĉirkaŭaĵo estas belega, kun multaj eblecoj por longaj kaj mallongaj promenoj en la pura naturo aŭ sur la vojetoj. Ĉe la vojetoj estas aliaj kabanoj, bonvolu respekti la privatecon de ili kaj iliaj enloĝantoj.

Pro tio ke ne estas akvo en la kabano, vi lavos vian korpon per unu el du metodoj
1. sola, per lavtuketo (kiun vi mem kunportas) kaj varma akvo en lavujon, aux
2. kun amiko ekstere, kie oni verŝas aŭ ĵetas akvon unu sur la alia ĝis ambaŭ estas puraj.

NEPRE KUNPORTU

 • dormsakon
 • ludojn/ludilojn
 • muzikilojn
 • rideton
 • unu objekton, kiu diras ion pri vi aŭ estas grava por vi (por interkona vespero)
 • bantukon
 • bonajn ŝuojn por promenado en arbaro (ĉiu devas marŝi duonan kilometron de la parkejo ĝis la kabano)
 • pantoflojn, dikajn lanŝtrumpojn aŭ purajn ŝuojn por uzi en la kabano (planko malvarmas)
 • helpemon (ĉiu ricevas po kelkaj tasketoj tage por kontribui al la komuna bonfarto)

Por aliaj informoj kontaktu nin per retpoŝto al kabana.semajnfino(a)silisium.net aŭ voku Heming telefone per 402 04 250 (SMS eblas).

Venonta IND

Redaktør for neste nummer av Inter ni dirite, som har materialfrist 7. mars 2008, er Einar Faanes. Bidrag sendes: (ja, eianr er korrekt)

— Fino de Inter Ni Dirite

Norsk |

INTER NI DIRITE
– nettutgaven/la reta versio

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004