Lære esperanto?

Esperanto er et forholdsvis enkelt språk å komme i gang med. Allerde etter noen timers kurs kan man ofte føre samtaler med andre, og forstå ganske mye. Men siden esperanto er et fullverdig og levende språk kreves det selvfølgelig litt innsats for å lære det skikkelig.

På www.esperanto.no finnes en god oversikt over tilgjengelige kurs.

Norsk | Esperanto