Hva er esperanto?

Esperanto er et konstruert språk hvis opprinnelige idé var å bedre kommunikasjonen mellom mennesker med forskjellig morsmål. Det skulle være nøytralt (ingen skulle eie det) og enkelt å lære.

Les mer i artikkelen «Kva er esperanto?» på www.esperanto.no.

Norsk | Esperanto