Inter ni dirite 6/2006


N-ro 6/2006
18a jaro (2a periodo)
Redaktis: Judith Parelie Abrahamsen

Saluton!

NJE er virkelig i vinden for tiden.

Medlemmene strømmer til, vi har blitt eksponert på nasjonalt fjernsyn,
og vi er ikke snauere enn at vi inviterer esperanto-folk
til å friske opp språket litt.

De fleste har vel hørt myten om at man ikke kan banne på esperanto?
Men så skal vi søtten snurre meg vise dem!

God og fredelig jul, forresten, og godt nytt år!

judith

NJE møter kulturen – eller omvendt

Lørdag 2. desember åpnet Galleri Fimbul i Oslo dørene til en helt spesiell utstillling. Utstillingens ­tittel er «Ni estas movado», som betyr «vi er en bevegelse». Kunstneren, Bård Ask, avsluttet sin utdannelse ved Kunstakademiet i Bergen i 2005 og har mottatt flere utmerkelser de siste årene.

«Ni estas movado» video
Fra videoen «Ni estas movado»
© Bård Ask/www.bardask.com

Sentralt er videoen «Ni estas movado». Den består av sangeren Nils Bech som synger åttestemt med seg selv. Teksten er hentet fra Praha-erklæringen (1996) om språklig mangfold og språklige rettigheter. Musikken er skrevet av Jan Erik Mikalsen.

Galleriet skriver på sine internettsider (www.gallerifimbul.no): «I Asks iscenesatte og idealiserte portretter kombineres nærhet med distanse, som simultant opptrer i betraktningen av spenningen mellom utopi og drømmen om et fellesskap.»

Tirsdag 28. november kunne de kulturbevisste som så på NRK1s kulturprogram «Safari», se prosjektet ta form, høre kunstneren selv fortelle, samt få noen glimt av NJE-medlemmer i aksjon.

Et av verkene på utstillingen er nemlig portretter med NJE-medlemmer som modeller. De har alle et målrettet blikk mot den grønne stjerna.

Mange «ihuga» esperantister vil muligens reagere på uttrykk som «utopi», «drømmer» og «ny­religiøst» når de kommer på samme utpust som «esperanto», men sultne på oppmerksomhet som vi er, er vel vi i NJE i hovedsak av den oppfatning at «all PR er god PR». :-)

Så hva var det i det hele tatt som fikk Bård Ask til å komme på den sprø ideen å portrettere NJE-medlemmer og esperanto?

Til programmet Safari sier Ask selv: – Jeg utforsker litt om kunsten faktisk kan være med på å påvirke og skape en dialog på et eller annet plan. [...] Esperanto representerer noe naivt, som jeg syns er fint.

Kjempestas
Signe Christrophersen, leder i NJE, syntes det var kjempestas at NJE ble spurt om å være med på prosjektet. – Syns det var lett og ålreit å samarbeide med kunstneren. Og så ble jeg imponert over at assistentene hans husket at det hadde vært mye om esperanto i mediene på begynnelsen av nitti-tallet. De var jo ikke gamle akkurat. Gjorde ikke noe at jeg ikke havnet på utstillingen.

En av dem som ble veggpryd på Galleri Fimbul var Kai Salve Salvesen. – Det var jo i hvert fall ganske lett. Det var bare å møte opp og gjøre som kunstneren sa. Og så… ja, det føles kanskje litt dumt også, å stikke seg fram sånn, både på tv og på galleriet. Litt flaut å stå der i bare t-skjorta, og det er jo ikke ei t-skjorte en gang, men ei slags trøye. Men det er vel greit, en må vel tåle såpass. Skal bli spennende å se hvilket parkeringshus vi blir hengende i. Eller i hvilket rådhus? Tror du vi blir hengende i et rådhus?

Utstillingen er åpen til 22. desember.


Fra Bård Asks utstilling på Galleri Fimul i Oslo. Fra venstre: Odin Hørthe Omdal, Oda Aase Johnsen,
La Verda Stelo, Kai Salve Salvesen og Kenneth Sortland Myklebust. © Bård Ask/www.bardask.com

Gazet-subvencion

NJE ofertas al siaj membroj pagi 50 procentojn de la kosto de unu eksterlanda gazeto. Ĉiuj membroj povas ricevi la rabaton dum du jaroj. Norvega Esperantisto prezentas plurajn gazetojn ĉi-numere p. 13-16. Por mendi, sendu ret-mesaĝon al la kasisto: <leifarne @ storset.net>

Venonta IND

Redaktør for neste nummer av Inter Ni Dirite er Leif Arne. Bidrag sendes <leifarne @ storset.net> innen 26. januar.

Fi!

Sakraĵ-konkurso!

Norvega Junularo Esperantisto (NJE) havas la ĝojon inviti vin – sendepende de aĝo kaj lando – partopreni en sakraĵ-konkurso!

Laŭ nia impreso homoj tre malofte sakras en esperanto, multe malpli ofte ol en naciaj lingvoj. Kial? Ĉu ĉar esperantistoj ne estas sakremaj aŭ ĉu pro limigita vortprovizo? Ĉiukaze, ni ŝatus kreskigi la fivortprovizon de esperanto kaj tial invitas vin ĉiuj sendi al ni kiel eble plej trafajn, vulgarajn, ofendajn kaj originalajn fivortojn. Uzu vian fantazion aŭ traduku de alia lingvo. Nur unu kondiĉo: La vortoj ne ataku unuopulojn.

La juĝkomisiono konsistos el Jardar Eggesbø Abrahamsen (prezidanto de Norvega Esperantista Ligo kaj doktoro pri lingvistiko), Otto Prytz (akademiano kaj devene el la norda, plej sakrema parto de Norvegio) kaj Heming Welde Thorbjørnsen (prezidinto de TEJO).

La unua premio estos 5 k-diskoj de Vinilkosmo. La dua kaj tria premioj konsistos el du kaj unu kd-oj respektive.

Sendu viajn kontribuaĵojn plej malfrue la 1 de aprilo 2007 al <nje @ esperanto.no> aŭ al
NJE, Olaf Schous vei 18, NO-0572 OSLO, Norvegio.

NJE-estraranoj kaj anoj de la juĝ­komisiono kaj iliaj familianoj kaj karaj povas partopreni sed ne gajni.

Ni metos ĉiujn proponitajn vortojn kaj informojn pri kiuj gajnis en nia retejo www.esperanto.no/nje komence de majo 2007.

Ni suspektas ke oni sakras tre malsimile en malsamaj lokoj, do ni esperas ricevi fivortojn de multaj partoj de la mondo!

Solvo de la lastnumera krucvortenigmo

Solvo
Klaku por pli granda bildo.

— Fino de Inter Ni Dirite

Norsk |

INTER NI DIRITE
– nettutgaven/la reta versio

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004