Nyhetsarkiv

Invitasjon til Kabana Semajnfino 2010

Feb 22, 2010

Norsk Esperantoungdom og Studentenes Esperantoforening i Oslo inviterer til hyttetur på ei trivelig hytte i Lommedalen, nær Oslo helgen den 12.-14. mars. Både norske og utenlandske ungesperantister kommer til å delta. Programmet lages av deltagerne på konferansen. Bidrag velkommes med 100 kroners rabatt. Turen koster 250 kroner per deltager. NJE dekker opp til 500 kroner av reiseutgifter.

Norsk Esperantoungdom og Studentenes Esperantoforening i Oslo inviterer til hyttetur på ei trivelig hytte i Lommedalen, nær Oslo helgen den 12.-14. mars. Både norske og utenlandske ungesperantister kommer til å delta. Programmet lages av deltagerne på konferansen. Bidrag velkommes med 100 kroners rabatt. NJE dekker opp til 500 kroner av reiseutgifter.

Påmeldinger og spørsmål kan sendes til nje @ esperanto.no.

Norsk | Esperanto