Nyhetsarkiv

Vel gjennomført Landa Kongreso 2009

Jun 20, 2009

Norsk Esperanto-Forbund var samlet til landskongress i Os utenfor Bergen 12.-–14. juni. Her møtte også flere NJE-medlemmer til NJEs landsmøte, som ble holdt lørdag den 13.

Det ble en hyggelig landskongress hvor størsteparten av tiden selvfølgelig var viet landsmøtet til den «voksne» organisasjonen. Men det ble også tid til hagefest, utflukt samtaler, bokkjøp, festmiddag og mye mere.

Esperantoflagg ved rådhuset

Ved Os Rådhus ble det lørdag og søndag flagget, ikke bare med norske flagg, men også med esperanto-flagg. Han som regnes for å være den som grunnla norsk esperantobevegelse, Haldor Midthus, var fra Os. Og det var nok en medvirkente årsak til at vi fikk dette privilegiet.

På bildet ser vi ungdommen samlet sammen med kongressens eldste deltaker – i alle fall i kropp, men ikke nødvendigvis i sinn – Elna Matland.

NJEs landsmøte

NJE-landsmøte hvor brorparten av tiden gikk med til årsrapporter og regnskap fra de to foregående årene, men det ble også brukt tid på hva NJE skal drive med de neste årene. Sist på programmet stod valg av styre.

Uten spesielt stor dramatikk, ble følgende styre valgt for 2009-2011:

Leder: Leif Arne Storset
Nestleder: Matias Särkelä Jentoft
Sekretær: Einar Faanes
Kasserer: Kristoffer Haug
Styremedlemmer:
Odin Hørthe Omdal
Espen Stanger Johannesen
David Welsh

Judith P. Abrahamsen, som har vært leder siste periode, måtte gå av for aldersgrensen.
– Det har vært en svært interessant oppgave å lede NJE. En veldig hyggelig gjeng å samarbeide med. Selv om mange den siste tiden har vært veldig opptatt også med andre ting, har det vært en fin tid.

Leif Arne Storset har lang fartstid som styremeldem i NJE, og har de siste periodene fungert som kasserer. Han føler seg klar for oppgaven.
– Jeg takker for tilliten, og ser frem til å samarbeide med det nye styret. Vi har noen svært interessante prosjekter på gang.

Norsk | Esperanto