Ekzamenoj (no)

Norsk Esperanto-Forbund arrangerer eksamener i esperanto. Disse har ingenting med de årlige kursene å gjøre. Eksamenene er fullstendig frivillige, og tjener som dokumentasjon på kandidatenes ferdigheter.

Oppmelding

Forrige eksamen ble arrangert under landsmøtet sommeren 2005. Det er ikke konkrete planer om nye eksamensarrangement.

 

Om du er interessert i å ta eksamen, kan du laste ned oppmeldingsskjemaet her som pdf eller rtf. Når du har fylt det ut, sender du det til Esperanto-Forbundet sentralt eller til Otto Prytz, Hovseterveien 64A, 0768 Oslo. Du kan også åpne rtf-filen i Word eller en annen tekstbehandler, fylle ut skjemaet der, og sende det på e-post til Otto Prytz på adressen <pilotto @ online.no> (fjern mellomrommene).

Oppmeldingsgebyret er 100 kr, som betales til
Ekzamena Komisiono, postbankkonto 0532 1172352.

 

Begynner-eksamen (elementa ekzameno)
PDF-versjon av oppmeldingsskjemaet (71 kB)
RTF-versjon av oppmeldingsskjemaet (4,5 kB) 

Videregåande eksamen (meza ekzameno)
PDF-versjon av oppmeldingsskjemaet (69 kB)
RTF-versjon av oppmeldingsskjemaet (3,7 kB)

Norsk | Esperanto