Librolisto

Bøkene bestilles fra:

Oslo Esperantoklubb,
Olaf Schous vei 18, 0572 Oslo.
Tlf. 22 35 08 94, men send helst
e-post: ‹oficejo @ esperanto.no›.

Der prisene er merket med *, er boken utsolgt i Oslo, men kan bestilles.
Obs. Prisene på utenlandske bøker kan variere noe pga. kursendringer. Porto kommer i tillegg.

Kontoret er stort sett bemannet hver dag.

Tidsskriftene bestilles fra

Anne Karin Bondhus ‹oficejo @ esperanto.no›.

Litteratur, fagbøker, ordbøker m.v.
Vi har et par hundre titler på lager, og langt flere kan bestilles fra utlandet. Se liste i følgende PDF: http://www.esperanto.no/uploads/div/librolisto.pdf.
Se også: Bibliotek.

Gå direkte til:
Lærebøker på norsk/svensk
Grammatikk
Ordlister og ordbøker
Internasjonale lærebøker
Bøker om esperanto
Lett lesestoff
Internasjonale tidsskrifter
Radio

Lærebøker på norsk/svensk

 • Esperanto – den direkte metoden av Stano Marček. Basert på tegninger. Fotnoter og forklaringer på norsk. Egner seg ypperlig for selvstudium.  Utkommet 2007.  Norsk utgave 2012. 116 s. kr 45. CD med hele boka i pdf-format og esperantotekstene lest inn, kr 80. Les mer og bestill.
 • Jen nia mondo. På våre kurs bruker vi ofte læreverket Jen nia mondo (fra 1974/84). Hvert kapittel består av en dialog etterfulgt av forklaringer og øvelser. Opprinnelig laget som radiokurs i England, men vi har det også på svensk.
  Hefte 1 (svensk): 12 dialoger, 74 sider. kr 40
  Engelsk utgave med oversettelsesoppgaver. kr 81*
  Hefte 2 (svensk):13 dialoger, 70 sider. kr 65*
  Engelsk utgave. kr 76*
 • Tra la mondo. Norsk lærebok beregnet først og fremst på skolebruk. Men den egner seg også til selvstudium. Prøvetrykk 1989, 120 sider, A4. kr 75

Grammatikk

 • Esperanto-grammatikk. Av Odd Tangerud. Fyldig eksempelsamling, med alt oversatt til norsk. 3. utg. 1991 96 sider. kr 50

Ordlister og ordbøker

 • Nøkkel til esperanto. Kortfattet grammatikk, med ordliste esperanto-norsk (vel 2000 røtter) 32 sider, A7. kr 10  (3 eks. for 20 kr; 10 eks. for 50 kr)
 • Ordliste norsk-esperanto. Vel 4 000 ord. 62 sider, 12 x 8 cm. kr 10
 • Originala Esperanta Bildvortaro. Billedordbok med 92 bildesider og nesten 3000 ord 178 sider. kr 90*
 • Norsk-esperanto ordbok innb. 374 sider. kr 70
 • Esperanto-norsk ordbok innb. 174 sider. kr 70

Det er fort gjort å skaffe seg et grunnlag i esperanto.
Istedenfor å sitte og lure på om du har tid, hvorfor ikke bare sette i gang?

Internasjonale lærebøker

Basert bare på tegninger og esperantotekst:

 • Esperanto – den direkte metoden. Stano Marĉek. Basert på tegninger. Fotnoter og forklaringer på norsk. Egner seg ypperlig til selvstudium. 116 sider. kr 95
 • Saluton! Esperanto aŭtodidakte, av Audrey Childs-Mee. Omfattende. 244 sider. kr 90*
 • Okulo. Stefan MacGill. For barn. Dialoger og leker. Alt presentert med tegninger. 42 sider. 22 cm. kr 38*
 • Tendaraj Tagoj (Leirdager). Stefan MacGill. For 10-14-åringer.
  Første del: 42 sider. A4. kr 48*
  Andre del: 52 sider. A4. kr 47
 • Ĉu vi parolas tendare? Opprinnelig laget for internasjonale arbeidsleirer. Daglige uttrykk forklart med enkle tegninger; samtaleøvelser. 96 sider. kr 43*
 • Ĵamborea lingvo. Laget for speidere, men mye allmennstoff. Passer for «barn i alle aldre». 124 sider. kr 21*:

Bøker om esperanto

Utbredelse og anvendelse.

 • Fenomenet esperanto. Av William Auld. 1987. Om språket og bruken av det. Oversatt fra esperanto. 110 sider. Tilbud kr 50, inkl. porto.
 • Om det internasjonale språket esperanto . Jon Rømmesmo, 2001. 48 sider. A5. Mest om selve språkstrukturen, med eksempler og sammenligninger. kr 37

Lett lesestoff

 • Legolibro por kursanoj. Korte og lette fortellinger fra internasjonale tidsskrifter.  2. utg. 2002. 56 sider. A5. kr 59
 • Facila Esperanto-Legolibro. Jon Rømmesmo. Korte tekster fra kjente bøker, med ordliste og språkforklaringer. 1996. 54 sider, A5. kr 20*
 • Gerda malaperis. Av Claude Piron. Mini-kriminal fortelling. 1983. Språket er svært lett i begynnelsen, men blir vanskeligere etterhvert. 48 sider. kr 43 (ikke på lager)
 • Penetre tra jarcentoj (korte anekdoter) 1991 70 s 25 kr
 • Bagatelaro. Johan Hammond Rosbach: Korte noveller. Oslo 1951. 173 sider. kr 20 
 • Silka kuseno. Johan Hammond Rosbach. Korte noveller. 1991. 64 sider. kr 70
 • Vere aŭ fantazie. Claude Piron. Rakontaro en facila Esperanto. 1989. 215 sider. kr 106*
 • Vibraj Momentoj av Johan H. Rosbach. 1981. For videregående studier. Korte lesestykker med forklaringer og spørsmål. 84 sider. kr 36

 

Internasjonale tidsskrifter

 • Esperanto. Offisielt organ for Universala Esperanto-Asocio (UEA), Verdensforbundet for esperanto. Artikler og nyheter om esperanto- bevegelsen fra hele verden. Meget bra språklig nivå. 12 x 20 sider.
  For 2019: kr 340.  Reta abono inkluzivita en Baza Membreco (428,-).
 • Ret-info. Ferske nyheter fra E-bevegelsen. Bare E-post: gratis.
 • Juna Amiko. Enkle historier, sanger, gåter osv. Beregnet på barn og andre som trenger lett lesestoff og morsomme oppgaver. 3 x 48 sider, A5. For 2019: kr 180.
 • Kontakto. Utgitt av ungdoms-organisasjonen TEJO. Artikler med fire vanskelighets-grader: i den letteste brukes bare 520 ordrøtter. Medlemmer av TEJO mottar den gratis. 6 x 16 sider, A4.  For 2019: kr 240    Rete: 122,-.
 • Monato. Allsidig nyhetsmagasin. Også debatt, kryssord, osv 11 x 32 sider.
  For 2019: kr 530.   Internett: kr 318

Radio

Flere stasjoner kan høres på internett.
http://radioverda.com

En kort tekst lest inn daglig: http://members.aon.at/aldone/retradio/

Norsk | Esperanto