Kelkaj instancoj eksterlande

Universala Esperanto-Asocio (UEA)

www.uea.org
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
Tel 00 31 10 436 1044, fakso ­ 1751.
<uea @ inter.nl.net>.
Bankkonto 37 89 64 Den Haag.


Tutmonda Esperanta Junulara Organizo (TEJO)

www.tejo.org
(kiel UEA, supre).


Akademio de Esperanto

http://www.akademio-de-esperanto.org/


Internacia Esperanto-Instituto (IEI)

Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederland.
Tel 00 31 70 355 66 77, fakso ­ 358 44 22.
UEA-konto: iein-q.


Kultura Centro Esperantista (KCE)

Pf. 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando.
Tel/fakso 00 41 329 26 74 07.


Svenska Esperanto-Förbundet/Sveda Esperanta Ligo

www.esperanto.se
Vikingagatan 24, Stockholm, Svedio.
Tel 00 46 834 08 00.


Esperanto-Gården

www.esperanto.se/egarden
S-68096 Lesjöfors.
Tel 00 46 590 30939. Fakso ­30309.

Norsk | Esperanto