Legaco Uhlen (no)

Uhlens legat støtter prosjekt til fremme av esperantobevegelsen i Norge, og gir bl.a.reisestøtte til ungdom som skal delta på sitt første esperantotreff i utlandet.

Det er viktig at alle søknader sendes skriftlig på godkjent formular til Uhlen-styret innen den årlige fristen, som er 28. februar. Søknadene sendes leder for styret. Se adresselisten her.

Mellom de årlige fordelingsmøtene, vil styret ha visse muligheter til å behandle innkomne søknader i den grad det finnes midler til rådighet.

Anmodning om utbetaling av tildelte midler sendes legatets kasserer (uhlen @ esperanto.no). Utbetalingene skjer først når bevilget beløp forfaller til betaling i de ulike prosjektene.

Alle som får penger fra Uhlen-fondet, skal sende skriftlig rapport til fondets leder. Ferdig oppstilt regnskap med nødvendige bilag sendes kasserer innen utgangen av det året pengene er bevilget.

 

 

Gjeldende vedtekter (2020)
Vedtekter av 1997
Opprinnelige vedlekter (1986)

 

Søknadsskjema

Last ned:

PDF (21 kB)
Rikt tekstformat (RTF) (13 kB)

Tildelinger

2009 (pdf)

Norsk | Esperanto