Aranĝoj

Landa kunveno

Ĉiun duan jaron, Norvega Esperantista Ligo aranĝas Landan kongreson. Trovu pasintajn kongresojn kaj informo pri venontan kongreson ĉi tie.

Seminario

En jaroj sen Landa kongreso, Norvega Esperantista Ligo aranĝas seminarion por la membroj. Legu pli ĉi tie.

Internaciaj araĝoj

https://eventaservo.org/

Norsk | Esperanto