Oslo Esperanto-klubo

Petu ligilon ĉe oficejo@esperanto.no .

Neste dato bestemmes senere; på Sinsen i Oslo.
Det internasjonale språket esperanto er greit å lære, men hvem snakker det, og hvor?
Hva kan jeg bruke det til?
Nyheter fra esperanto-bevegelsen.

Adresser/adresoj
Veibeskrivelse/vojklarigo

 Sted: Olaf Schous vei 18 på Sinsen. Du ser "esperanto" i vinduet rundt hjørnet i Schouterrassen.

Adkomst: Fra Oslo S ta buss 31 eller trikk 17 til Rosenhoff.

Derfra til høyre og straks til venstre oppover Båhusveien ca 200 m til Olaf Schous vei til høyre.

Eller T-bane til Sinsen. Ta så utgangen lengst mot sørvest, Ikke  opp trappen. Gå nedover Trondheimsveien  ca 200 m og følg så sidegata Sinsenterrassen ca   400 m til du ser "Esperanto" i vinduet til høyre.

henv. oficejo@esperanto.no 45 85 29 31

Møterom til leie. Kunvenĉambro lueblas.

 

Ekster la ejo
 

Ĉe la pordo
 

En la ejo
 

En la ejo

(Fotis Cato Haugen. Klaku por pli grandaj versioj.)

Kluba Bulteno

1/2021

2020

1/2020

2/2020

2019

3/2019

2/2019

1/2019

2018

3/2018 

2/2018 

1/2018

2017

4/2017

3/2017

2/2017

1/2017

2016

4/2016

3/2016
2/2016
1/2016

2015

4/2015
3/2015
2/2015
1/2015

2014

1/2014
2/2014
3/2014
4/2014

2013

1/2013 (PDF)
2/2013 (PDF)
3/2013 (pdf)
4/2013

2012

1/2012 (PDF)
2/2012 (PDF)
3/2012 (PDF)
4/2012 (PDF)

2011

1/2011 (PDF)
2/2011 (PDF)
3/2011 (PDF)

2010

1/2010 (PDF)
2/2010 (PDF) – Word-versio
3/2010 (PDF)
4/2010 (PDF)
5/2010 (PDF)

2009

1/2009 (PDF) – Word-versio
2/2009 (PDF)
3/2009 (PDF)
4/2009 (PDF)

2008

1/2008 (txt, ISO 8859-1) – Word-versio
2/2008 (PDF, 74 kB) – txt (ISO 8859-1)
3/2008 (PDF, 70 kB) – Word-versio
4/2008 (PDF, 76 kB)

2007

1/2007 (txt, ISO 8859-1) – Word-versio
2/2007 (txt, ISO 8859-1) – Word-versio
3/2007 (pdf, 137 kB) – Word-versio (48 kB)
4/2007 Word-versio (61 kB) -- Kjell og Aase Gustavsens fond: retningslinjer (rtf 4,6 kB)

2006

1/2006 (txt, ISO 8859-1)
2/2006 (txt, ISO 8859-1)
3/2006 (txt, ISO 8859-1)
(4/2006 mankas)
5/2006 (txt, ISO 8859-1)

Norsk | Esperanto