Aktiviteter

Landsmøte

2013 – Oslo

Seminar

2012

Økonomisk støtte

Uhlens legat yter økonomisk støtte til ungdom som reiser på sitt første internasjonale esperantotreff.

Internasjonale arrangementer

Oversikt: http://www.eventoj.hu/kalendaro.htm

Norsk | Esperanto