E-postlister

NELs diskusjonsforum «nel-diskut»

NEL har et diskusjonsforum: «Diskutrondo de Norvega Esperantista Ligo», eller «nel-diskut» i kortform.

Dette skal være et forum for diskusjoner om esperanto og esperanto-bevegelsen i Norge, mens en annen postliste, nel-inform, kun skal brukes for å sende ut informasjon til NELs medlemmer.

For å abonnere på nel-diskut går du til hjemmesiden til listen.

Det går også an å lese innleggene på http://lists.esperanto.no/pipermail/nel-diskut/

NELs informasjonsforum «nel-inform»

NEL-inform er ei elektronisk postliste der styret og andre sender ut informasjon til NEL-medlemmene om aktuelle saker.

Dersom du er medlem i NEL og ikke står på informasjonslista «nel-inform», men gjerne vil være med der, kontakt <nel-inform-adm @ nvg.org>

Denne e-postlista er bare for medlemmer av Norsk Esperanto-Forbund.

Esperanto-ungdommen: «NJE-listo»

Denne e-postlisten er en informasjons- og diskusjonsliste for medlemmene i Norsk esperanto-ungdom. Du kan melde deg på her.

Tekniske diskusjonar for NEL: «data»

«Data» er ei elektronisk postliste for datadiskusjonar i NEL. Denne e-postlista er berre for medlemmer av Norsk Esperanto-Forbund, og du kan melda deg på her.

Norsk | Esperanto