Lære esperanto?

Bilde av papegoeye

Det går kjapt å tilegne seg esperanto. Allerede i løpet av noen få uker eller dager kan man føre enkle samtaler. Vær likevel oppmerksom på at esperanto likevel er et språk som tross alt må læres. Slikt krever en viss innsats uansett.


Zoom-kurs våren 2024

Det arrangeres Zoom-kurs med oppstart tirsdag 27. februar 2024. Se mer her.


Lærebøker, ordbøker og økonomisk støtte

Esperanto – den direkte metoden kom ut i norsk utgave i 2012. Les mer om denne populære læreboken, og bestill bok eller CD her.

Klikk her for en oversikt over andre lærebøker, ordbøker og annet materiell som kan være greit for den som vil lære esperanto. Et av de mest brukte læreverkene er Jen nia mondo, to bøker med CD.

Uhlens legat yter økonomisk støtte til ungdom som reiser på sitt første internasjonale esperantotreff.


Duolingo

Det engelskbaserte esperantokurset på nettstedet Duolingo har på kort tid blitt ganske så populært. Kurset ble lansert våren 2015, og høsten neste år hadde det 600.000 registrerte deltakere. Duolingo er et nettsted som tilbyr kurs i en rekke språk. Du kan lese mer om esperantokurset deres i denne nyhetssaken.


Lernu!

«Lernu!» betyr 'Lær!', og er et interaktivt esperantokurs (på flere språk, bl.a. norsk) som har blitt ganske populært i det siste. Kurset baserer seg på språklæring over Internett uten klasse og lærer, men det tilbys likevel virtuelle klasserom. Kurset har også diskusjonsfora og chat, samt en hel del ressurser for videre lesning. «Lernu!» har bl.a. et virtuelt bibliotek med både lesestoff og spill, småfilmer (til dels litt småsære), musikklenker og ordtak. Du finner også eventyr fra brødrene Grimm, vitser, billedordbok ordnet etter tema, du kan få tilsendt «dagens ord», og du kan ikke minst velge mellom flere ulike kurstyper, etter smak, behag og behov.

Til kurset.


EAB Esperanto Education

Utdanningssida til det britiske esperantoforbundet inneholder noen ressurser eller lenker.

Til utdanningssida.


Andre WWW-kurs

Det fantes en gang et engelskspråklig interaktivt kurs på nettet som egnet seg for selvstudium. Det samme kurset finnes fremdeles i det nå utdaterte HyperCard-formatet for Macintosh i esperanto-arkivet i Nederland.

Og om du har lyst til å lære deg bannskap og slikt på esperanto, kan du ta en tur innom den engelskspråklige siden How to talk dirty in Esperanto.


Lærebøker

Lærebøker i esperanto finnes på norsk og andre språk. Undersøk på ditt lokale bibliotek om det finnes noen lærebøker der. Eller kontakt esperantokontoret <oficejo @ esperanto.no> og be om opplysninger om lærebøker. Redaktøren for disse nettsidene brukte i sin tid kursbøkene Jen nia mondo sammen med de tilhørende kassettene, nå er det vel CD som følger med.


Kurso de Esperanto er et program for Windows på mange språk. Nedlasting på engelsk.


Bildo de Karlo kaj Mazi

Videokurs

Det internasjonale esperanto-instituttet har produsert videokurset "Mazi en Gondolando" basert på det engelske språkkurset "Muzzy in Gondoland". Det kan bestilles fra esperantokontoret <oficejo @ esperanto.no>. Kurset består av en lærebok, en lydkassett og to videokassetter på tilsammen 180 minutter. Selve videoene finner du også enkelt på nettet ved å google etter Mazi en Gondolando.


Lydkurs

Det finnes et gammelt radiokurs i esperanto. Radiokurset består av 19 leksjoner, og tar for seg hverdagspråket: samtale, hus og familie, skole, by og land osv.

Til kurset finnes det en lærebok, Esperanto: Lærebok av Jon Rømmesmo. Du kan laste ned lyden til leksjonene her (i mp3-format), men fra esperantokontoret kan du også kjøpe en CD med både leksjonene og øvingene (90 kr). Selve boka er utsolgt, men den er tilgjengelig og kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider her. 

Læreboka egner seg til selvstudium. Bakerst i boka kan du finne svara på øvingene. Dersom du du har spørsmål du ikke finner svar på i læreboka, kan du skrive til Norsk Esperanto-Forbund, Olaf Schous v. 18, 0572 Oslo.

Leksjon 0-18 (zip-arkiv med alle filene, 87 MB)


Enkeltfilene:
Leksjon 0 (13:42) 4.9 MB
Leksjon 1 (12:42) 4.6 MB
Leksjon 2 (14:28) 5.2 MB
Leksjon 3 (14:07) 5.0 MB
Leksjon 4 (14:30) 5.2 MB
Leksjon 5 (14:02) 5.0 MB
Leksjon 6 (14:41) 5.2 MB
Leksjon 7 (14:40) 5.1 MB
Leksjon 8 (13:43) 4.9 MB
Leksjon 9 (13:25) 4.8 MB
Leksjon 10 (13:43) 4.9 MB
Leksjon 11 (14:17) 5.0 MB
Leksjon 12 (14:11) 5.1 MB
Leksjon 13 (12:59) 4.7 MB
Leksjon 14 (13:55) 5.0 MB
Leksjon 15 (14:41) 5.3 MB
Leksjon 16 (14:03) 5.1 MB
Leksjon 17 (13:30) 4.9 MB
Leksjon 18 (12:09) 4.4 MB

Norsk | Esperanto