Seminarer

Norsk Esperanto-Forbund forsøker å arrangere seminarer i de årene det ikke er landsmøte.

Seminarene har forskjellig tema, innhold og organisering.

Tidligere seminarer

Informasjonseminaret 2004
Seminar 2006
Seminar 2008
Seminar 2014
Seminar 2016

Norsk | Esperanto