Ny lærebok: Esperanto – den direkte metoden

Apr 28, 2013

Den populære læreboka i esperanto av Stano Marček – Esperanto per rekta metodo – er nå oversatt til norsk (2012) med tittelen: Esperanto – den direkte metoden.

Læreboka er skrevet spesielt for barn og ungdom, men er også egnet for alle aldre.

Boka er hovedsakelig basert på tegninger, med fotnoter med forklaringer og oppgaver på norsk. Den inneholder 22 leksjoner med esperanto-norsk og norsk-esperanto ordliste.
Boka er pr. november 2012 oversatt til 32 språk.

CD-en Esperantokurs – norsk utgave, inneholder en kopi av læreboka i PDF-format. Alle esperantotekstene i boka er også lest inn på MP3-format.

Klikk her for å lese mer, og å bestille.

Norsk | Esperanto
Ny lærebok: Esperanto – den direkte metoden