Virtuelt landsmøte 4.–5. mai

apr. 3, 2022

Norsk Esperanto-Forbund kaller inn til virtuelt landsmøte onsdag 4. og torsdag 5. mai 2022 fra kl. 19.00 til (maksimalt) 22.00. 

De senere årene har Esperantoforbundet holdt kongress annenvert år. Erfaringene med digitalt landsmøte i fjor var såpass positive at forbundsstyret nå, i tråd med vedtektene, kaller inn til landsmøte også i 2022. Intensjonen er at vi i framtiden kan veksle mellom fysiske og digitale samlinger og slik legge best mulig til rette for at medlemmene kan engasjere seg i organisasjonen.

Alle medlemmer er hjertelig velkomne til landsmøtet. Du trenger ikke å ha vært veldig aktiv eller å representere en lokal gruppe.

Tanken er at årets landsmøte i tillegg til å behandle årsmelding, regnskap, valg og arbeidsplan skal gi rom for sosialt samvær, diskusjon om framtidige aktiviteter og aldri så lite folkeopplysning. For sistnevnte er vi glade for at Espen Stranger-Johannesen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, har takket ja til å fortelle om sitt prosjekt The African Storybook/Barnebøker for Norge/Rakontoj por Esperantujo.

Årsmelding og mer detaljert møteplan vil komme i Norvega Esperantisto 2/2022, men dette er planene pr. nå:

Onsdag:

-        valg av møtefunksjonærer
-        godkjenning av innkalling og dagsorden
-        årsrapport og regnskap for 2021
-        mottatte forslag fra medlemmene
-        valg
-        foredrag ved Espen Stranger-Johannessen

Torsdag:

-        diskusjon om arbeidet framover
-        fornying av arbeidsplan
-        sosialt samvær

Saksdokumenter ut over det som publiseres i Norvega Esperantisto vil være tilgjengelig på denne siden. Informasjon vil også bli spredd på e-post via nel-inform-listen.

Deltakelse i landsmøtet er gratis og påmelding skjer til <oficejo @ esperanto.no> innen 2. mai. Alle påmeldte får så tilsendt lenke til møtet.

Vi håper både nye og gamle medlemmer vil melde seg på og delta på landsmøtet 2022!

 

[Bård Hekland]

Norsk | Esperanto