Virtuelt landsmøte 4.–5. mai 2022

Norsk esperanto-forbund kaller inn til virtuelt landsmøte onsdag 4. og torsdag 5. mai 2022 fra kl. 19.00 til (maksimalt) 22.00.

Aliĝo

Deltakelse i landsmøtet er gratis og påmelding skjer til ‹oficejo @ esperanto.no› innen 2. mai. Alle påmeldte får så tilsendt lenke til møtet.

Program (se eget dokument under for detaljer)

Onsdag:

- valg av møtefunksjonærer
- godkjenning av innkalling og dagsorden
- årsrapport og regnskap for 2021
- mottatte forslag fra medlemmenev
- valg
- foredrag ved Espen Stranger-Johannessen

Torsdag:

- diskusjon om arbeidet framover
- fornying av arbeidsplan
- sosialt samvær

Dokumenter/Dokumentoj

Tagordo landa kunveno NEL 2022.docx
Jarraporto de NEL 2021 de la estraro 21032022.pdf
Proponoj al la landa kunveno 2022.pdf
Statuta ŝanĝopropono.pdf
Laborplano NEL 2021-2023.pdf

Norsk | Esperanto