Norsk | Esperanto

Faklibroj

Se en la kolumno "kromekz." staras nenio, ni havas unu kromekzempleron.
"ne NB" indikas ke la libro ne estas registrita en la Nacia Biblioteko kaj ni konservas unu ekz. por iama sendo tien.
bd = malmole bindita

Verkinto Titolo jaro paĝoj cm ekz.   komentoj  
                 
010, 030 BIBLIOGRAFIO, MIKSAJ SKRIBOJ                
                 
Hunnes, Lars Kåre Norvega bibliografio 1964 39   3      
  Somera universitato Malmö 1948 108   6      
  Katalog Interlingvistisk litteratur 1979 88          
  Katalogo de novaj eldonaĵoj UEA 1990 64         ne NB
Ĝivoje, M. Konsultlibro pri E-aj bibliotekoj k muzeoj 1980 56          
  Kongresa universitato de 38a japana kongreso 1951 44 18        
Lapenna, Ivo Retoriko 1950/ 1958     3 bd 6 bd    
  Elektitaj prelegoj 1955 104   2      
                 
100 PSIKOLOGIO k.s.                
                 
Tomiĉ, Stanislav vojo al vero, La 1910 36 17,5       ne NB
Egami, F. serĉado de la vivo, La 1971 168          
                 
172 PACO                
                 
Djulgerov, Petro paco kaj la sindikatoj, La 1985 48         ne NB
  Defendi la pacon, preventi nuklean militon (Soveta Unio) 1982 78 16       ne NB
Lochner, Louis neŭtrala konferenco por daŭra pacperado , La 1916 28   3     ne NB
Chung Hwan-gun Nova mondo – principoj por bona vivo kaj paco 1989 68          
Ĵivkov, Todor Triumfu la politiko de paco kaj ... 1960 162          
                 
200 RELIGIO                
  sankta Biblio, La 1954 995   2 bd   Pepita
  El la Biblio (Psalmaro, Salomono, Pred.) trad. Z. 1924 48 14        
  De Josuo al Jeremia trad. Z Plena verkaro 5 1987 490 30        
  De Jeĥezkel al Malaĥi trad. Z Plena verkaro 6 1987 510 30        
  nova testamento, La 1929 358 12 3 bd 6      
Johano Evangelio laŭ sankta Johano 1929 74 12       ne NB
Gregor, D. B. esperanta traduko de la malnova testamento, La 1958 58          
  Cent himnoj 1966 60         Pepita
  Himnaro Esperanta 1954 160 16       ne NB
Laidlaw, R.A. kialo, La 1914? 64 12       ne NB
  Ordo de evangelia diservo laŭ norvega tradicio 1952 8 14 6     ne NB
  Esperanta meslibreto 1978 16 13       ne NB
  ekumena diservo, La 3.6.90 1990 20         ne NB
Korytkowski, Jerzy Internacia lingvo en eklezio kaj mondo 1976 198          
  Spiritisma doktrino, mallonga enkonduko   14          
  Kaŝitaj vortoj de Baha'ullah   40 14       ne NB
  Kie estas la mortintoj? 1927 60 18       ne NB
                 
                 
300 SOCIO, POLITIKO                
Booth, Frank Arboj de la arbaro kaj kampo 1947 38 15 2     ne NB
Dudich, Endre Ĉu vi konas la teron? 1983 150          
Ferandez, Alberto Senĝenaj dialogoj. Popularscienca esploro 1971 199          
Giunio, Petar Ne facilas esti sloveno en Italio 1960 144   2      
Lapenna, Ivo Aktualaj problemoj de lal nuntempa internacia vivo 1952 145   2      
Mao Zedong Elektitaj verkoj II 1973 456     bd    
Mao Zedong Elektitaj verkoj III 1975 280     bd    
Mao Zedong Elektitaj verkoj IV 1976 438     bd    
Montejro, Niŭton J. Laŭsistema studo de funkcioj 1960 34          
Neergaard, Paul vivo de la plantoj, La 1957 128 24 2      
Nishi, Seiho Nia korpo 1964 109          
Tell, Leander Estiĝo de la tero kaj de la homo 1969 105 19 2      
Vivian, Charles Amuzo per scienco 1963? 96 25 2 bd    
  Asiriaj leĝoj 1988 62   2      
  Ĉarto de unuiĝintaj nacioj kaj statuto de int. Kortumo 1979 34   2     ne NB
  Dokumentoj kaj materialoj, 19a tutsovetia konferenco 1988 143   2     ne NB
  historia sperto de la proleta diktaturo, La 1964 60 18       ne NB
  Internacia parlamento, ĉu Britio montros la vojon?   11 18       ne NB
  Kodo de Hamurabo 1999 82          
  Kontrakto de Ligo de Nacioj   30       malbela stato ne NB
  Lukto kontraŭ la analfabeteco – vjetnamaj spertoj 1981 45         ne NB
  Refoje pri la malakordoj inter k-do Togliatti kaj ni 1963 190 18 3      
  socialisma industriigo k la kolektivigo de agrikulturo en Ĉinio, La 1965 42 18       ne NB
  Spegulo por reviziistoj 1963 12 18       ne NB
  Totala suneklipso 15.11.1961 1960 32 24 10      
  Tragedio de la universo 1961 96   2      
                 
390 FOLKLORO k.s.                
  Kalevala 1985 381   2 bd bela stato  
  Proverbaro Esperanta 1974 167          
                 
400 LINGVOJ                
  Unesteno (stenografio) 1965 290     bd    
                 
500 SCIENCO                
  Sciencaj studoj 1958 240 16 4      
                 
600 SCIENCO APLIKITA       26        
                 
Mi, Lorens' komputoro en propra fono, La 1992 39          
Marinov, Ĥ + Székely, Anna evoluo de la trafiko kaj ĝia polucio, La 1984 186   2      
  Sindefendologiaj studoj 1 1983 95   3     ne NB
Masayuki Saionji Orienta speciala diina masaĝo 1988 190   2      
Nippa, A. Simpla metodo de la agronomia profitkalkulado 1907 20         ne NB
                 
910 GEOGRAFIO                
  Oriento kaj okcidento – al reciproka komreno? 1959 50   3      
  Jen Londono! 1971 52 18 2 bd    
  Faktoj pri Germanujo 1966 94   3      
  Leipzig-a foiro, La 1923 16         ne NB
  Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ 1970 68          
  Germana demokratia respubliko bildoj kaj faktoj 1960 48   2      
  Germana demokratia respubliko bildoj kaj faktoj 1969 254   5      
  Malsupra Silezio – hieraŭ kaj hodiaŭ 1960 128   3      
  Nederlando koncize 1983 56   2      
Romijn, Jaap Nederlando La mondo en koloroj 1965? 104 17       ne NB
Ĉapek, Karel Skizoj pri Nederlando   96          
  fermo kaj sekigo de la Suda Maro, La ĉ 1933 30 15        
  Pejzaĝoj en Aŭstrio   114 15       ne NB
Baur, Arthur fenomeno Svislando, La 1979 144   2      
  Faktoj pri Norvegio 1953 84 17 4      
  Faktoj pri Danlando 1948 64 17        
  Vejle kaj ĉirkaŭaĵo 1912 24         ne NB
Hansen, Johannes Lindskov Kie abundo estas malofta kaj manko pli malofta ... Danio 1960 32   6      
  Faktoj pri Islando 1961 72 18 2      
  Gvidlibreto pri Lappland 1931 34 18 5      
Saussure, H, B, de Ascendo de Monto-blanka en 1787 1918 18          
  Milano kaj lagoj de Lombardio 1931 112 16   bd   ne NB
Altherr, Anita Periĉ Ne facilas esti sloveno en Italio 1991 161          
  Hispanio por vi [1965] 72   11      
  Nuntempa Pollando 1948 60   6      
  Pollando nombroj kaj faktoj 1974 108 16 6      
  Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj 1953 308 24 3 bd   ne NB
  Invito [Ĉeĥoslovakio] Kion diris ... Komenius? 1968 ĉ 50          
Burian, Jii Meze de Eŭropo – skizoj pri la historio de Ĉeĥoslovakio 1980 100   2      
  Bulgario – mallonga skizo 1968 120 16 2      
Krestanov, Ivan bulgara lando kaj popolo, La 1918 128          
  Mallonge pri Ĉeĥoslovakio 1966 64 17        
  Litovio hodiaŭ 1988 85   5     ne NB
Bergman, Sten Tra sovaĝa Kamĉatko 1932 276          
  Faktoj pri Israelo   19 24       ne NB
Sekelj, Tibor Nepalo malfermas la pordon 1959 214 23,5 2     ne NB
                 
  Mapo de la ĉina popola respubliko       4     ne NB
Ĵen Judi Konciza geografio de Ĉinio 1964 259   2      
  Geografio de Ĉinio 1974 110 18        
  Dek ses urboj de Ĉinio 1984 176 18        
  Vojaĝo tra Ĉinio 1986 156 26        
  Aŭstralio koncizaj faktoj 1974 88 15       ne NB
Hori, A. vojaĝo al Novzelando, La 1972 128     bd    
Tulavii de Tiavea papalagoj, La   80 17        
Isaac, Nassif Vojaĝimpresoj de Egipto 1967 64 24 2      
Sekelj, Tibor Tra lando de indianoj 1970 186 48        
                 
920 BIOGRAFIO                
                 
Heilskov, Chr. Hans Christian Andersen liaj vivo kaj verkoj 1938 64 18,5 2      
Jastrun, Mieczysław Adam Mickiewicz 1955 78   3      
Koch-München, Hans Albrecht Dürer 1924            
Nienkamp, Heinrich Dr. Zamenhof der Schöpfer der Esperanto 1917 30 16        
Caraça, Bento de Jesus Galileo Galilei 1948 64   2      
Szlazakowa, Alicja Janusz Korczak 1949 144     bd    
Olsson, Ernst Kredo, floroj kaj dinamito [Birgitta, Linné k Nobel] 1961 80   2     ne NB 1R
  kun Onklo Ho 1972 400          
Privat, Edmond Ludwik Zamenhof, skaperen av esperanto [norvege]   101 19 4      
  Nguyêñ Trãi 1980 88          
  Prezidento Ho Chi Minh 1970 154          
Kavalov, Jantaj Rodopa falko, La [Dico Petrov] 1984 48         ne NB
  Taglibro de Anne Frank 1959 319   2      
Privat, Edmond Vivo de Gandhi 1967 160   2      
Privat, Edmond Vivo de Zamenhof 1946 125   4 bd   ne NB
Silva, Augusteno de Vivo de Zola   105   3     ne NB
                 
930 – HISTORIO (tutmonda k div. Landoj)                
                 
  Albumo pri germanaj militkaptitejoj 1916 32         ne NB
Bernadotte, Folke fino, La 1945 142   2 bd    
Stalin, J. Rezultoj de la unua kvinjara plano 1933 48 16,5       ne NB
Ŝtajner, Karlo 7.000 tagoj en Siberio 1983 495 24     malbela stato ne NB 1R
  landlima problemo inter Ĉinio kaj Hindio, La 1963 132   2      
Liu Bejü Fajrolumo en la fronto 1951 148   2      
  Viktimoj de la atombombo 1968 135          
Giap, Vo Nguyen Neforgeseblaj tagoj 1971 195   2      
  vero pri la vjetnam-ĉinaj rilatoj dum tridek lastaj jaroj, La 1979 110          
  Skizoj pri la usona novkoloniismo (II) 1973 236   3     ne NB