Norsk | Esperanto

Beletro

Se en la kolumno "kromekz." staras nenio, ni havas unu kromekzempleron.
"ne NB" indikas ke la libro ne estas registrita en la Nacia Biblioteko kaj ni konservas unu ekz. por iama sendo tien.
bd = malmole bindita

<TD
Verkinto Titolo jaro paĝoj cm ekz.   komentoj  
                 
PROZO ORIGINALA                
                 
Baghy, Julio Dancu, marionetoj 1927 175 16        
Baghy, Julio Printempo en la aŭtuno 1931 114   2      
Baghy, Julio Sur sanga tero 1933 264 17       ne NB
Baghy, Julio verda koro, La 1969 80 15 2      
                 
Boatman, Douglas nekonata konato, La 1977 122          
Egerup, H.L. D-ro Dorner 1945 208          
Engholm, Stellan Al Torento 1972 93          
Engholm, Stellan Homoj sur la tero 1963 234 22        
Engholm, Stellan Infanoj en Torento (unua parto) 1946 100          
Forge, Jean Abismoj 1973 150 18 2     ne NB
Forge, Jean Mia verda breviero 1974 264 18        
Forge, Jean Mr Tot aĉetas mil okulojn 1973 245 18 4     ne NB
Forge, Jean Saltego trans jarmiloj 1924 188   3      
Forge, Jean verda raketo, La 1961 147 21 3 bd    
Gabrielli, Lina Karnavalo 1973 78          
Gates, Ronald Cecil Morto de sciencisto 1994 83         ne NB
Lindqvist, Karl Ferio kun la morto 1948 71          
Linton, Kenneth Kanako el Kananam 1960 199   2 bd    
Merchant, John Kompatinda Klem 1931 90          
Merchant, John Tri angloj alilande 1912 96          
Meye, Richard longa vojo, La 1935 140     bd    
Nemere, István blinda birdo, La 1983 118          
Nemere, István Sur kampo granita 1983 127          
Piron, Claude (Valano, Johán) Ĉu ŝi mortis tra-fike? 1982 92          
Piron, Claude (Valano, Johán) Ĉu vi kuiras ĉine? 1976 136          
Rosbach, Johan Hammond Bagatelaro 1951 172   2      
Rosbach, Johan Hammond Disko 1970 202          
Rosbach, Johan Hammond Fianĉo de l'sorto 1977 192          
Rossetti, Cezaro Kredu min Sinjorino! 1974 260   2      
Schwartz, Raymond Anni kaj Montmartre 1930 128          
Schwartz, Raymond Kiel akvo de l'rivero 1963 488 22        
Sikorska- Fighera De tajgo al minaretoj 1991 36          
Stuttard. Mason virineto en bluo, La 1946 150   4      
Szilágyi, Ferenc granda aventuro, La vol. 2 1945 144     bd    
Szilágyi, Ferenc Inter sudo kaj nordo 1960 186          
Szilágyi, Ferenc Koko krias jam! 1955 198   2     ne NB 1R
Szilágyi, Ferenc Mistero minora 1958 120     bd   ne NB
Ŝirjaev, Ivan En la vagono 1937 29          
  Premiaj romanetoj 1947 95          
                 
ORIGINALA DRAMO                
                 
Azorin, Francisko Adamo kaj Eva 1954 16 17 2     ne NB
Heide, Zora Ni komedietas ... 1971 32   2     ne NB
Kotzebue, A. Tri unuaktaj komedioj 1908 96       malbela stato ne NB
Puljula-Valjes, Frederiko rompantoj, La   36         ne NB
                 
ORIGINALA POEZIO                
                 
                 
Auld, William + 3 aliaj Kvaropo 1952 267 22,5        
Baghy, Julio +Kalocsay, Kolomano Arĝenta duopo Jubilea libro unua volumo 1937 202          
Dresen, Hilda Norda naturo 1967 144 18,5 2      
Droogendijk, C. Chr. Esperantaj poemoj   28 17 2     ne NB
Goodheir, Albert Merlo sur menhiro 1979 90   3      
Grabowski, Antoni Parnaso de popoloj, El 1913 228         ne NB
Jensenin, Sergej Versoj elektitaj 1965 65   3      
Jung, Teo Preĝo 1967 16 17       ne NB
                 
Manto, Bela dorna karesilo. La 1917 32 17 2     ne NB
Müller, Trygve amo de Danto Alighieri, La 1978 114          
Rosbach, Hans Amund El propra kaj fremda 1971 74          
Schwartz, Raymond El propra kaj fremda 1949 266     bd    
Schwartz, Raymond stranga butiko, La 1931 126 16        
Schwartz, Raymond verdkata testamento, La 1926 126 16,5 2      
Svetinov, Damjan Vahen Krioj el mallumo 1963 63 16,5 2     ne NB
  Esperanta antologio 1958 642          
  Jubilea versgirlando 1990 68 14       ne NB
                 
TRADUKITA PROZO                
                 
Alenca, J. De vidvineto, La 1941 90 18       ne NB 1R
Andersen, H.C. Fabeloj dua parto 1926 154          
Ariŝima, T.. Deklaracio 1924 125 18 4      
Avsejenko, V. G. Fraŭlino Suzano 1919 64         ne NB
Babits, Miĥaelo Cikoni-kalifo, La 1929 187 17 2      
Ballantyne, R.M. hundo Kruso, La 1951 150          
Bandlow, Heinrich Nord-germanaj rakontoj   43 14       ne NB
Beekman, Vladimir Noktaj aviadistoj 1989 162 16        
Bjørnson, Bjørnstjerne Synnøve Solbakken 1939 96          
Burroughs, Edgar Rice Princino de Marso 1938 190   3      
Chesterton, Gilbert K. naiveco de pastro Brown, La 1937 256     bd    
Christie, Agatha Murdo en la Orienta Ekspreso   183         ne NB
Chung Hwan-gun Nova mondo 1994 68          
Crofts, Freeman Morto de trajno 1948 256     bd    
Daudet, Alphonse Tartarin 1955 192     bd    
Flood, David Mi serĉis oron kaj oleon 1946 132 19        
Gatty, Margaret Alegorioj de la naturo 1913 47 18       ne NB
Haggard, H. Rider Ŝi   277     bd    
Hamsun, Knut Victoria 1938 100 19 4      
Jensen, Johannes V. Gudrun 1977 136          
Jullien, Jean Instituto Milner, La 1923 36 14 6     ne NB
Karaslovov, Georgi Bofilino 1959 327     bd    
Kawabata Neĝa lando 1971 117     bd    
Kritz, Reuven Freŝa mateno 1967 282   3 bd    
Krusten, Erni Okupacio 1972 92 14       ne NB
Lagerlöf, Selma Gösta Berling I + II 1934 552     bd    
Lagerlöf, Selma mono de Sinjoro Arne, La 1933 109         ne NB 1R
Lagerlöf, Selma ringo de la generalo, La 1938 127          
Linnankoski, Johannes Batalo pri la domo Heikkilä 1919 60 19 2      
London, Jack balenodento, La   12 18 3      
Lusin Noveloj, plena kolekto 1974 488   3 bd    
Maistre, Xavier de Vojaĝo interne de mia ĉambro 1907 58 17        
Maupassant, Guy de normandaj rakontoj, La 1953 211   2 bd    
Mérimée, Prosper Colomba 1938 185          
Molnár, Francisko knaboj de Paŭlo-strato, La   180 18 8      
Naĵivin, I.F. Kiso de la reĝino 1950 188 18 2      
Niemojewski, A. Legendoj 1911 231 17   bd    
Oppenheim, Philip Riĉa kaj sen mono   223   3 bd    
Orzeszko, E. Bona Sinjorino 1909 51 14 3      
Porcha, J.J. Sub la neĝo 1923 120 14       ne NB
Prus, Bolesłav Faraono, La ( 3 vol.) 1907 630     bd    
Ruskin, John reĝo de la ora rivero, La 1910 41 14       ne NB
Seidel, Heinrich Vintro-fabeloj 1918 163 14   bd   ne NB
Sienkiewicz, H. lanternisto, La 1973 208   2      
Stevenson, Robert Louis Trezorinsulo 1977 180   3     ne NB
Strugackij, Akadij k Boris Pikniko ĉe vojrando 1996 192         ne NB
Suttner, Bertha von For la batalilojn! 1914 319     bd    
Swift, Johathan Liliputo 1961 63 19        
Tagore, Rabindranath Malsata ŝtono 1961 128     bd    
Tammsaare mastro de Kõrboja, La 1976 155 16,5       ne NB
Traat, Mats Danco ĉirkaŭ lokomobilo 1984 175 16       ne NB
Turgenev, L.S. Patroj kaj filoj 1909 165       malbela stato  
Valton, Arvo En fremda urbo 1987 264 16        
Wells, H.G. tempomaŝino, La   180          
Wodehouse, P. G. princo kaj Betty, La   185   6      
                 
  bambufluto, La Novelaro el Sud-Vijetnamio 1973 209          
  Bukedo 1923 88         ne NB
  Dua rapsodio 1943 48         ne NB
  Nova tasko noveloj 1939 80          
  Orienta almanako 1913 96          
  Prozo de danaj-norvegaj aŭtoroj 1908 64   8      
  Por nova afero, nova maniero 1952 195 16        
  Rakontoj pri Afanti 1982 72 18       ne NB
  Sferoj – 9 1994 136         ne NB
  VD, ANKAŬ ANTOLOGIOJN              
TRADUKITA POEZIO                
                 
  Angla antologio 1000 – 1800 1957 320   2 bd    
  Kalevipoeg 1975 90 17 4     ne NB
Alves, Castro Elektitaj poemoj 1959 186          
Chaucer, Geoffrey Prologo (La rakontoj de Canterbury) 1980 12          
Erkko, J.H. Spegulo homarana 1946 18 14,5 3     ne NB
Heine, Heinrich Kantoj kaj romancoj 1969 381 23 2 bd    
Tegnér, Esaias Frithiofs saga 1976 385   3     ne NB
  Maanjoo-ŝuu, 505 elektitaj poemoj 1958 212     bd   ne NB 1R
                 
Neto, Antonio Agostinho Brulo kaj ritmo 1983 116         ne NB
Machado, Antonio lando de Alvargonzalez, La 1969 47 17        
  Nia kantaro (norvega) 1954 96 16 5      
  Komunaj kantoj (norvega) 1943 24 15 5     ne NB
TRADUKITA DRAMO                
                 
Hertz, Henriko Jolanto 1908 104   2      
Ibsen, Henrik Brand 1978 320     bd    
Ibsen, Henrik Peer Gynt 1951 258   2 bd    
Ibsen, Henrik Puphejmo 1987 57 24        
Kivi, Aleksis botistoj, La 1919 142 18 4      
Madách, Emeriko Tragedio de l'homo, La 1924 250     bd    
Mickiewicz, Adam Sinjoro Tadeo 1918 302   4 bd    
Morton, John Maddison Boks & Koks 1907 27 18       ne NB
Richet, Charles Sokrato 1914 101          
Schiller, Frederiko rabistoj, La 1928 144          
Shakespeare, William Epifanio 1977 71         ne NB
Shakespeare, William gajaj edzinoj de Windsor, La 1948 90 18       ne NB
Shakespeare, William Hamleto trad. Zamenhof 1964 206          
                 
ANTOLOGIOJ                
  Angla antologio 1000 – 1800 1957 320   2 bd    
  Belga antologio, flandra parto 1928 290       malbela stato ne NB 1R
  Belga antologio, franca parto