Esperanto i 100

Jul 12, 2015

Logo UK 2015Nesten 2500 personer fra hele verden er ventet til den franske byen Lille i anledning esperantokongress nummer 100. Også Norge er godt representert med over 20 deltakere.

Lørdag 25. juli går startskuddet for åtte begivenhetsrike dager fylt med konserter, foredrag, møter, språkkurs og andre kulturarrangementer. For mange er likevel det viktigste å møte nye og gamle venner, og å bli kjent med nye kulturer.

Med Universala Kongreso de Esperanto (UK) nummer 100 kommer esperanto nesten tilbake til røttene. Den aller første internasjonale esperantokongressen ble arrangert i 1905 i kystbyen Boulogne-sur-Mer, kun 12 mil fra årets kongressby. I løpet av kongressuken blir det arrangert flere utflukter til den historiske byen ved kysten.

Verdens første esperantokongress gikk av stabelen fra 5. til 12. august 1905. Selv om det da var mindre enn 20 år siden språket ble lansert (1887), hadde så mange som 688 personer fra 20 forskjellige land funnet veien til Boulogne-sur-Mer til denne historiske begivenheten. Også den gangen var det teater, konserter, møter og utflukter på programmet.

Det viktigste resultatet fra kongressen i 1905, og som er med på å farge esperantobevegelsen den dag i dag, er erklæringen fra kongressen om hva som skulle være essensen ved esperantisme. Blant annet at språket ikke skal være noens eiendom, at målet er at esperanto ikke bare skal være et teoretisk prosjekt, men faktisk også brukes i praksis, f.eks. ved å sørge for en rik tilgang på litteratur. Og ikke minst at hver og én står fritt til å bruke esperanto som de ønsker uavhengig av motivasjon.

Den første kongressen var en stor suksess, og ble til en tradisjon som gjør at man i 2015 altså kan arrangere Universala kongreso nummer 100. Hovedtemaet for årets kongress er Lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo inter kulturoj (Språk, kunst og verdier i dialogen mellom kulturer), temaer som alltid har vært viktige for esperantobevegelsen.

Deltakere på den første esperantokongressen i 1905
Deltakere på den første esperantokongressen i 1905 (kilde: Wikipedia)


Hele erklæringen fra 1905 (på esperanto):
http://www.lve-esperanto.org/lille2015/eo/memoro/1905-bulonja-deklaracio.htm

Offisiell nettside for UK 2015: www.lille2015.fr

Oversikt over større esperantoarrangementer i 2015: http://eventoj.hu/2015.htm

JPA

Norsk | Esperanto
Esperanto i 100