Landsmøte med trikk

Jun 18, 2015

Med trikk på vei til trikkemuseet
Med trikk på vei til trikkemuseet (foto: JPA)

På landsmøtet i Trondheim den 12.–14. juni deltok 16 medlemmer fra fem klubber. I tillegg til å behandle årsmelding og årsregnskap for 2013 og 2014 stod også informasjonsarbeidet på dagsorden, med diskusjon om hvordan informasjon til den norskspråklige målgruppa best kan distribueres. Nyvalgt leder ble Mario Machlik fra Tromsø.

Landsmøtet ble avviklet i BUL-hytta i utkanten av Bymarka i Trondheim. Deltakerne fikk også med seg både festmiddag, hagefest og en utflukt til trikkemuseet ikke langt unna.

Norsk | Esperanto
Landsmøte med trikk