Esperanto-konferanse på historisk grunn

May 8, 2014

Esperanto-lærernes internasjonale organisjon, ILEI, arrangerer årets konferanse i Montevideo, Uruguay. I denne byen for 60 år siden vedtok Unescos generalforsamling sin første resolusjon til støtte for esperanto.

I denne resolusjon står blant annet at Unesco

  • vedtar at esperanto er i samsvar med Unescos mål og idealer når det gjelder resultatene det har bidratt til i internasjonal kommunikasjon og i arbeidet for en tilnærming mellom verdens folk og
  • gir generaldirektøren i oppdrag å samarbeide med den internasjonale esperanto-organisasjonen, UEA, for å følge den løpende utviklingen i bruken av esperanto i vitenskap, utdanning og kultur.

På årets konferanse i Uruguay er det to statsråder, den nasjonale Unesco-kommisjonen og universitetet som anerkjenner ILEI-konferansens kulturelle betydning og gir den sin moralske støtte. ILEI møter der for å føre dialoger med dem om felles anstrengelser angående kulturell og språklig økologi.

Norsk | Esperanto