Foredrag: Å grunnlegge språk

Jun 5, 2013

Ludwik Zamenhof (1859–1917) sammenstilte et felles språk, esperanto, basert på eksisterende europeiske språk.

Ivar Aasen (1813–1896) sammenstilte en skriftnorm for norsk, nynorsk, basert på eksisterende talemål.

De traff hverandre aldri, men hva kunne de lært av hverandre?

I anledning Språkåret 2013 inviterer Norsk Esperanto-Forbund til foredrag ved tidl. amanuensis ved Universitetet i Oslo, Otto Prytz, med plenumsdiskusjon etterpå. Prytz vil presentere en sammenlikning av de to herrenes respektive verk, «Å grunnlegge språk: eksemplene nynorsk og esperanto».

Foredraget holdes på Oslo Vandrerhjem Haraldsheim, og er åpent for alle.

Tidspunkt: fredag 14. juni 2013 kl. 17.30.
Adresse: Haraldsheimveien 4, ved Sinsenkrysset.

Kart over firmaets plassering

Norsk | Esperanto
Foredrag: Å grunnlegge språk