Kongelig spansk heder til Otto Prytz

Mar 25, 2013

Ved en mottakelse hos den spanske ambassadøren i Norge onsdag 13. mars 2013 ble tidligere amanuensis i spansk ved Universitetet i Oslo, Otto Prytz, tildelt en kongelig spansk orden. Prytz er også viden kjent i esperantokretser.


Otto Prytz (i midten) sammen med sin kone Pilar Menéndez og ambassadør Antonio López Martínez. (Fotokilde.)

Ambassadør Antonio López Martínez åpnet mottakelsen med å fortelle at Otto Prytz hadde viet hele sitt yrkesaktive liv til undervisning i spansk. Spansk tales i dag av nesten 500 millioner mennesker i mer enn 20 land.

Tale holdt også Knut E. Sparre, som hadde møtt Prytz første gang mens Prytz var elev ved Huseby blindeskole, og som senere ble hans spanskforeleser ved Universitetet i Oslo. Sparre nevnte Prytz’ engasjement for språket esperanto og hans medlemskap i det internasjonale esperanto-akademiet. Videre nevnte han Prytz' interesse for sjakk, som hadde ført til at Norges Sjakkforbund hadde gitt ham en utmerkelse. Prytz er også leder av Offentlig utvalg for punktskrift, oppnevnt av Kulturdepartementet. Talen ble både innledet og avsluttet med en setning på esperanto.

Også en av forslagsstillerne, José María Izquierdo, holdt tale, denne gang ikke som universitetsansatt men som tidligere student. Han berømmet Prytz for sin imøtekommende måte å være til stede for studentene på.

Så ble ordensdiplomet opplest, og ambassadør López Martínez dekorerte Prytz med ordenstegnet. Diplomet åpner med disse ordene (her i en uoffisiell oversettelse):

Juan Carlos I, konge av Spania, som herved ønsker å gi et bevis på min aktelse for Dem, herr Otto Bernt Prytz, har ved kongelig resolusjon av 6. desember 2012 hatt den godhet å tildele Dem kommandørverdigheten i «La Orden del Mérito Civil», Ordenen for sivil fortjeneste.

I takketalen sin siterte Prytz en passasje fra «Boken om den gode kjærlighet» fra 1300-tallet, hvor det som er lite, tillegges store egenskaper.

Otto Prytz er et kjent navn også i esperantokretser, hvor han har hatt flere sentrale verv gjennom flere årtier, også styreverv. I dag er han bl.a. leder for eksamenskommisjonen i Norsk Esperanto-Forbund, og han sitter som medlem i Akademio de Esperanto, som er den internasjonale esperantobevegelsens svar på Språkrådet.

Norsk | Esperanto
Kongelig spansk heder til Otto Prytz