Internettbasert universitetskurs

Mar 29, 2005

Nå til høsten (2005) begynner et kurs for nybegynnere i esperanto ved Umeå Universitet. Det berettiger til støtte fra Lånekassa. Kurset er på 7,5 studiepoeng (25 %) som kan brukes i en norsk grad. Siden det er helt og holdent internettbasert, passer det utmerket også for nordmenn. Påmeldingsfrist 15. april.
Norsk | Esperanto