Har esperanto bare 16 regler?

Nov 22, 2006

Nei, det har det ikke. Og selv om til og med mange esperantobrukere tror det, er det ikke helt riktig.
Les mer her.
Norsk | Esperanto