Forstår alle esperanto?

Dec 12, 2006

Nei! Og det har aldri vært meningen heller. 

Les mer her.

Norsk | Esperanto