Kongelig heder til Elna Matland

Sep 18, 2009

H.M. Kongen har tildelt Elna Kristine Matland fra Bergen Kongens fortjenstmedalje i sølv.


Elna Matland
(Foto: J. P. Abrahamsen)

Elna Matland har nedlagt en formidabel innsats for norsk samfunnsliv gjennom sitt yrke som lærer, verv i fagforeningen, verv i frivillige organisasjoner og flere kommunalpolitiske verv.

Ikke minst har hun i 70 år vært aktiv i lokal og snart også nasjonal og internasjonal esperantobevegelse. Siden hun lærte esperanto i 1939, har hun hatt en lang rekke verv og oppdrag i bevegelsen, bl.a. som leder for klubbene i Bergen og Sauda, som leder i Norsk Esperanto-Forbund og som leder for den lokale arrangementskomiteen da verdenskongressen for esperanto ble lagt til Bergen i 1991 med 2400 deltakere fra rundt 60 land.

Den dag i dag er Elna Matland aktiv med programpunkt og innlegg både på lokale og nasjonale arrangementer i det norske esperantomiljøet, og hun sitter fremdeles som lokalrepresentant i Bergen for verdensforbundet Universala Esperanto-Asocio, hvor hun også har vært rådsrepresentant for Norge.

Få nålevende nordmenn, om noen, har satt sitt preg på norsk esperantobevegelse så sterkt som Elna Matland.

Assisterende fylkesmann i Hordaland, Rune Fjeld, overrekker medaljen på vegne av H.M. Kongen under et arrangement i Bergen i dag, 18. september 2009. Norsk Esperanto-Forbund er vertskap for arrangementet.

J.E.A

Norsk | Esperanto
Kongelig heder til Elna Matland