150 år siden Zamenhofs fødsel

Dec 15, 2009

I dag er det 150 år siden esperantos grunnlegger ble født.
Bloggpost her (ekstern lenke).
Kronikk av sekretæren i Oslo esperantoklubb (ekstern lenke).
Norsk | Esperanto
150 år siden Zamenhofs fødsel