Skandinavisk esperanto-kongress 28.–30. mai

apr. 3, 2022

Landsmøtet i Esperantoforbundet blir digitalt, men vi kan likevel friste med en fysisk kongress på norsk jord i 2022. Eller, i alle fall delvis, for den skandinaviske kongressen finner sted både i Oslo, København og på DFDS’ skip mellom de to byene. Det blir ekskursjoner, foredrag, diskusjoner, underholdning og sosialt samvær. Blant gjestene finner vi Orlando Raola (USA/Kuba), professor i kjemi og styremedlem i det internasjonale esperantoforbundet (UEA) med ansvar for kultur og kongresser.

For de som vil være med fra Oslo starter kongressen lørdag morgen 28. mai med ekskursjon til Operaen og til det nye Munch-museet i Bjørvika. Etter avgang på ettermiddagen blir det møter og sosialt samvær på båten. I København kan deltakerne velge mellom tre ekskursjoner, «Botanisk hage», «I Zamenhofs fotspor» og «Havnerundtur».

Vi er tilbake i Oslo mandag morgen 30. mai kl. 09.15.

Pris inkludert alle måltider vil være NOK 2600 i dobbelt-lugar, ca. 700 kroner ekstra for enkeltlugar. Ekskursjoner kommer i tillegg og vil koste fra 0 til 160 kroner.

For fullt program, påmelding og ytterligere detaljer, se www.esperantonordio.org.

For ungdom og andre med begrensede midler vil det være mulig å søke støtte fra Rolf Uhlens legat. Se www.esperanto.no/uhlen.  

[Bård Hekland]

Norsk | Esperanto