Nettmøte med Charlotte Scherping Larsson

Apr 10, 2021

17. april kl. 14.00 er alle medlemer i NEL og våre nordiske systerorganisasjonar inviterte til nettmøte med Charlotte Scherping Larsson, leiar i Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), verdsforbundet for esperanto-ungdom. Charlotte fortel om historia til TEJO, pågåande prosjekt og planar for tida framover. Møtet skjer i Zoom, og du melder deg på ved å sende ei epostmelding til <oficejo (a) esperanto.no> innan 15. april.

[Baard Hekland]

Norsk | Esperanto
Nettmøte med Charlotte Scherping Larsson