Virtuelt landsmøte 1. juni 2023

Norsk Esperanto-Forbund innbyr til digitalt landsmøte torsdag 1. juni kl. 18.00 til 21.00 på Zoom.
Påmelding innan 29. mai på e-post til ‹oficejo @ esperanto.no›.

Alle medlemer som har betalt kontingent for 2023 har møte- og stemmerett.

Dagsorden

 1. Val av møtefunksjonærar
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsrapport og rekneskap for 2022
 4. Framlegg frå medlemene
  1. vedtektsendringar
  2. andre framlegg
 5. Esperantonia – rapport fra styret
 6. Arbeidsplan fram mot neste landsmøte
 7. Val

Etter det formelle landsmøtet blir det ein liten konsert ved Bo Houkaas Clausen.

Vel møtt!

Dokumenter/Dokumentoj

Innkalling-med-dagsorden-NEL-2023.pdf
Aliaj-proponoj-NEL-2023.pdf
Jarraporto-de-NEL-2022-al-landa-kunveno.pdf
Esperantonia-raporto-al-landa-kunveno-2023.pdf
Bilanco-2022-NEL.pdf
NEL-revisorrapport-2022.pdf
Spezokonto-2022-NEL.pdf
Framlegg-til-vedtektsendringar-NEL.pdf
Laborplano-NEL-2023.pdf

Norsk | Esperanto