Esperanta konferenco en historia loko

mai 8, 2014

La internacia instruista ligo, ILEI, ĉi-jare aranĝos sian konferencon Montevideo, Urugvajo. En tiu urbo antaŭ 60 jaroj la Ĝenerala Asembleo de Unesco akceptis sian unuan rezolucion subtene al Esperanto.

Tie staras i.a. ke la asembleo

  • notas la rezultojn atingitajn per Esperanto sur la kampo de internaciaj intelektaj interŝanĝoj kaj por proksimigo de la popoloj de la mondo
  • komisias la Ĝeneralan Direktoron sekvi la kurantan evoluon en la uzado de Esperanto en scienco, edukado kaj kulturo, kaj tiucele kunlabori kun UEA en aferoj koncernantaj ambaŭ organizaĵojn.

En la hodiaŭa Urugvajo du ministerioj, la nacia Unesko-komisiono kaj la universitato rekonas la kulturan gravecon de la konferenco de ILEI kaj morale subtenas ĝin. ILEI iros tien por dialogi kun ili pri komunaj streboj sur la kampo de kultura kaj lingva ekologio.

Norsk | Esperanto