Norsk | Esperanto

Libroj pri Esperanto

Se en la kolumno "kromekz." staras nenio, ni havas unu kromekzempleron.
"ne NB" indikas ke la libro ne estas registrita en la Nacia Biblioteko kaj ni konservas unu ekz. por iama sendo tien.
bd = malmole bindita

Verkinto Titolo jaro paĝoj cm kromekz.   komentoj  
                 
LINGVOPROBLEMO, ESPERANTO                
                 
Lapenna, Ivo internacia lingvo, La 1954 192   3 bd    
Long, Bernhard Esperanto and why we need it 1917 30 16       ne NB
Spero Esperanto en spådom och många verkligheter 1918 30         ne NB
Dratwer, Isaj Pri internacia lingvo dum jarcentoj 1970 142   2      
Collinder, Bjørn problemo de lingvo internacia, La 1938 64         ne NB
Janton, Pierre Esperanto : lingvo, literaturo, movado 1988 120          
Eichholz (red.) Esperanto en la moderna mondo 1982 600   2 bd    
                 
ESPERANTOLOGIO                
  Aktoj de la Akademio 1963 – 67   75   3      
  Aktoj de la Akademio II 1968 – 74   79   3      
  Aktoj de la Akademio III 1975– 91   79   2      
Rosbach, Johan Hammond artikolo en Esperanto, La 1985 12   4      
Piron, Claude bona lingvo, La 1989 111          
Hoog, H.A. de Du malsanoj en Esperanto 1954 140          
Devjatnin, V.N. Elementa Esperanta sintakso   34 15,5       ne NB
Støp-Bowitz, C. Esperanta vortstrukturo k E-a toponomiko 1985 32   2      
Setälä – Vilborg – Støp-Bowitz Esperanto – moderna lingvo 1965 136 14 2      
  Esperanto en moderna vivo 1937 142          
Quarello, Daniel Komplementoj de l'substantivo 1947 62   4     ne NB
Quarello, Daniel Komplementoj de l' verbo 1947 97         ne NB
Jung, Teo kunmetitaj verboformoj, La 1961 30 15       ne NB
Venture, Alec Laŭokazaj lingvaj notoj 1977 95          
Atanasov, Atanas D. lingva esenco de Esperanto, La 1983 175          
Wells, John Lingvistikaj aspektoj de Esperanto 1978 76   3      
Goodheir, Albert Lingvo kaj logiko 1977 20 18        
Lienhardt, Albert Optimala ortografio 1978 119         ne NB
Kalocsay, K. Lingvo stilo formo 1970 164 18 2     ne NB
Vilborg, Ebbe (komp.) participa problemo en la Akademio, La 1973 138          
                 
LERNOLIBROJ INTERNACIAJ                
                 
Auld, William Paŝoj al plena posedo 1984 229         ne NB 1R
Friis Esperanto laŭ metodo Friis 1979 385   2      
Hammer, J.K. Ĵamborea lingvo   60   6      
Korte, P. Sub la verda standardo, Elementa kurso, Laborilo I 1972 40          
Marechal, F.L.G. tutmonda lernolibro por paroligi E-on, La   48         ne NB
Marshall, S.R. + Mann, W.W. Picture lessons in Esperanto   12   4     ne NB
Nederland, Ole Tom kaj Tina   46          
Privat, Edmond Kursa lernolibro 1930 78 16 5      
Quarello, Daniel Lernu Esperanton   32         ne NB
Solomon, G. Gladstone Esperanto por infanoj 1956 68   3      
Szilágyi, Dr-o Konversacia Esperanto-kurso 1972 68   3     ne NB
Szilágyi, Dr-o Francisko Ellernu! 1937 111         ne NB
Szilágyi, Dr-o Dr Szilágys kurs i Esperanto 1935 96         ne NB
Waddy, Lucy E. Tra la jaro, Esperanta lernolibro 1914 120     bd    
                 
LERNOLIBROJ NACILINGVAJ                
                 
Anglaj                
                 
Imbert, Roger k.a. Esperanto [la Zagreba metodo] textbook of .... 1986 56          
Rust, George International language for scouts   70 18       ne NB
Wells, John k.a. Jen nia mondo I 1974 74   2      
Wells, John k.a. Jen nia mondo II 1979 88         ne NB
                 
Danaj                
                 
Friis, L. Progresu Vejledning og øvebog 1954 88   4      
Mønster, Gunvar 20 timer for begyndere i hjælpesproget 1918 20   4      
Zoffmann, P. Esperanto lærebog for begyndere 1918 62         ne NB
                 
Francaj                
  Premier manuel 1928 32 15       ne NB
Ribot, A. Tra la mondo, Cours de langue internationale   190       nekompleta  
                 
Norvegaj                
                 
Høeg, Tom Arbo Esperanto for barn [1961] 36   3      
Hunnes, Lars Kåre Esperanto 1 Folkets brevskole   93   2      
Modesto Esperanto: Lærebok for begynnere   54          
Rifling, Bruno Esperanto i 10 lektioner 1918 172   8      
Rømmesmo, Jon Esperanto lærebok 1991 106   2      
Seppik – Malmgren Systematisk kurs i esperanto 1955 96          
Thomsen, H.Th. Smaa timer i esperanto 1907 24   3      
                 
Svedaj                
                 
Malmgren, Ernfrid Allas andra språk 1957 126          
Nylén, Paul Lingva Kvaronhoro 1933 48          
Seppik, Henrik Högre kurs i esperanto 1935 232   2      
                 
FRAZAROJ                
  Esperanto in der Tasche 1950 22          
Egli, G Kolekto de figuraĵoj 2. Frazoj 1910? 18,5   2      
Egli, G Kolekto de figuraĵoj 3. Temoj 1910? 18,5          
                 
                 
370 PEDAGOGIO, INSTRUADO                
                 
Ferrière, Ad Estonta eduko 1929 72 17        
Hasle, Alf Esperantista studrondo, La 1942 24 15        
Czubrynski, Antoni Interŝtata Esperanto-akordo pri la enkonduko de E-o... 1937 20 17 5     ne NB
Dahl, Einar Huru leder man fortsättningskurser i Esperanto? 1933 40          
Rakuŝa, Rudolf Metodiko de la esperanto-instruado 1991 190          
  Esperanto kaj ĝia instruado en lernejoj 1959 200   2      
Long, Bernhard Esperantos verd i oppdragelsen 1941 10 15 5     ne NB
                 
VORTAROJ                
                 
Unulingvaj                
                 
Cart, Th. Plena klasika libro de Esperanto 1912 150 9 2      
  Unua oficiala aldono al Universala Vortaro 1909 30   2     ne NB
  Plena vortaro de Esperanto 1930 517   2 bd malbela stato  
  Plena vortaro kun suplemento 1980 573     mole bd    
  Plena ilustrita vortaro 1970 1300     bd malbela stato  
Cart, Th. Vortaro de la oficialaj radikoj 1922 32 16 2     ne NB
Ĉe, Andreo Konversacia vortaro 1930 48 13 2     ne NB
Ĝivoje, Marinko Esperantonimoj 1979 119 17        
Cherpillod, André Mil ekzotaj vortoj 1992 118         ne NB
                 
Plurlingvaj                
                 
Bastien, Louis Naŭlingva etimologia leksikono 1950 316   2 bd    
Hecker, O. Systematisch geordneter Wortschatz 6-lingva 1907 336     bd    
                 
Anglaj                
                 
Millidge, Edward A. Esperanto-English dictionary 1931 485   2 bd   ne NB
                 
Danaj                
  Store dansk-Esperanto ordbok 1940 380   3     ne NB 1R Pepita
Skeel-Giørling, F. Esperanto-dansk-norsk ordbog 1904 330 16,5 3 bd   Pepita
                 
Franca, itala, germana                
                 
Bernard, R- Falsaj amikoj en Esperanto 1971 40 15       ne NB
Meazzini, G. Dizionario italiano-Esperanto 1912 440 15     malbela stato ne NB 2R
Wiersch, Hans & Kerstin Parolturnaro 1996 446         ne NB
                 
Norvegaj                
                 
Bonnevie, H. Esperanto-norsk ordbok 1926 52 24        
Rian, Ragnvald Norsk-Esperanto ordbok 1932 141     bd    
                 
TERMINAROJ                
                 
e Smet Komunlingva nomaro eŭropaj birdoj 1971 68 16       ne NB, Pepita
Bengtsson, Harry Fervoja terminaro sveda /Esperanto 1978 168 17        
  Ordbok over jernbaneuttrykk 1968 Ĉ 120   3      
  Fervoja terminaro en Esperanto 1989 227   2      
Scott, Herbert Filatela terminaro 1928 47 15 2     ne NB
Dubravszky, Ladislao Sugestoj por kompletigo de la jura/diplomatia t 1984 28          
Høeg, Tom Arbo Juraj vortoj kaj esprimoj 1990 119          
  Juraj terminologiaj problemoj 1987 40   2      
  Internacia komerca-ekonomika vortaro en 11 lingvoj 1990 686     bd    
Kreuz, L.K. Esperanto 500 komercaj frazoj 1928 32         ne NB
Verda,M k V Kudra kaj trika terminaro 1947 22 15 2     ne NB Pepita
Bricard, Raoul Matematika terminaro kaj krestomatio 1905 58 17        
  Muzika terminaro 1944 36 15       ne NB
  Radio-terminaro 1943 35 15       ne NB
  sporta lingvo, La 1972 303         ne NB
Haferkorn, Rudolf Technisches Wörterbuch Deutsch–Esperanto 1967 85 16       ne NB
  Zoologia kaj botanika nomenklaturoj 1994 15   2     ne NB
  Zoologiaj kaj geologiaj terrminoj en Esperanto 1985 16   5      
GRAMATIKOJ                
                 
Zamenhof Fundamento de Esperanto 1963 350          
Fruictier, Paul Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto 1930 195         ne NB
Tangerud, Odd Esperanto- grammatikk 1983 97          
Kalocsay.+ Waringhien Plena analiza gramatiko 1980 596     bd    
                 
FACILA LEGAĴO, HUMURO                
                 
Brunulo Ni legu! S . A. T.   102         ne NB
Frey, Peter Esperantaj historietoj 1 1936 47          
Lienhardt, Albert Amuzaj dialogoj en Esperanto 1973 142   2      
Privat, Edmond Karlo 1931 48 17 3      
Rømmesmo, Jon Facila Esperanto legolibro 1996 54          
  Gajaj horoj por esperantistoj 1929 56 14 3     ne NB
Zamenhof Fundamenta Krestomatio 1931 463   2      
  Novaj Esperanto-historietoj. Dansk Esperanto-forlag 1947 74          
                 
E-MOVADO [aboce laŭ titolo]              
                 
Waringhien, Gaston 1887 kaj la sekvo 1a eld. 1980 2a eld. 1990 1980 320          
  Analiza historio de Esperanto-movado 1931 94       malbela stato  
Adamson, Einar Bryggan mellam nationerna 1924 24   3   malbela stato ne NB
Lins, Ulrich danĝera lingvo, La 1988 540   2 1 bd    
Ladevèze, R. De Demandaro pri la historio, literaturo .... 1911 86 16,5 2      
  Deveno kaj historio de Esperanto n-ro 2 1908 32 25     malbela stato ne NB
Faulhaber, F. Esperanta moziako 1966 120         ne NB 1R
Lins, Ulrich + Carlevaro, Tazio Esperanto en perspektivo 1974 844     bd   Pepita
Malmgren, Ernfrid Esperanto-klubo, La 1933 48   2      
Støp-Bowitz, C. + Isbrucker, I.J.R.C. Esperanto-movado, La 1948 61   3      
Støp-Bowitz,  'Carl La Esperanto-movado   historio, organizo, amplekso 1996 93   2     Pepita 2
Beckmann, Karl Historio de Esperanto   11         ne NB
Privat, Edmond Historio de la lingvo Esperanto 1900 – 1927 1927 199     bd    
Privat, Edmond Historio de la lingvo Esperanto, unu parto 1912 54 16        
  Illustrierte Geschichte der Arbeiter-E-Bewegung 1993 115   2      
Sobolewski, Wojciech Itinero de la nomo de Zamenhof 1987 92          
Fettes, Mark (red.) Jubileo 1987 162 23,5       ne NB, Pepita
Lanti Leteroj de E. Lanti 1940 272 18        
Zamenhof Leteroj de L.L. Zamenhof I + II 1948 368     bd    
Waringhien, Gaston Lingvo kaj vivo 1959 450          
  servaro, La 1932 92 17        
Pettyn, Andrzej skizo pri la esperanto-movado en Pollando 1978 13          
Sharpe, Richard Travivaĵoj de Ro.Ŝo 1914 106          
  vendreda klubo, La (Leipzig) 1921 115       malbela stato  
  verda stelo, La (... Ekstrema Oriento) 1937 76 19 3     ne NB
Cart. Th. Vortoj de profesoro Th. Cart 1927 140 19        
Zamenhof. L. Vortoj de Zamenhof 1959 76 18        
                 
Zamenhof Originala verkaro 1929 605 22   bd   Pepita
Moya, Giordano Esperanto en prospektivo 1989 150         ne NB, Pepita
                 
                 
Auld, William Fenomenet Esperanto 1987 110          Pepita
   Nova Esperanta krestomatio 1991 509   2  bd    Pepita
Rosbach, Johan Vibraj momentoj 1981 83   2     Pepita
MacGill, Stefan Tridek roluloj 1981 72         Pepita 2
KABE Unua legolibro 1922 160 17       Pepita 2