NEL-seminario 2004

[Resumo pri la seminario: Seminario pri inform-metodoj – en Esperanto]
[Kontraste: Agrablaj veraĵoj pri Esperanto – en Esperanto; Slikt som er sant – på norsk]

Var du ikkje med på informasjonsseminaret til NEL 19.-20. juni 2004? Her kan du lasta ned materiellet for dei to hovuddelane av seminaret. Alle filene er pdf-filer.

Program for seminaret. 45 kB.

Vervetidsskrift

Denne delen av seminaret tek føre seg korleis måten å ordleggja seg på kan påvirka det inntrykket som folk får av rørsla. Me skal sjå på tre tidsskrift for tre ulike rørsler, og sjå på korleis me opplever tidsskrifta/rørslene.

Oppgåver. 52 kB.
Tidsskrift 1. 69 kB. (Esperanto og verden).
Tidsskrift 2. 73 kB. (Pjam-nytt)
Tidsskrift 3. 171 kB. (Bliff-nytt)
Kjelder. 48 kB. (Vent med å lesa denne til du har gjort deg ferdig med oppgåvene!)

Realitetar om esperanto

Her skal me sjå på kva me veit om esperanto, og som me kan finna på å fortelja til andre. Føremålet med oppgåvene er ikkje å finna korrekte svar på alt, men å kartleggja kva folk meiner å ha høyrt eller lese.

Oppgåvene. 45 kB.
Realitetar. 84 kB. (Ikkje les dette før du har gjort oppgåvene!)

Var dette nedslåande lesnad?

Fortvil ikkje! Her er litt oppbyggjeleg lesnad (html, ikkje pdf) om slikt som er både sant og hyggjeleg: Agrablaj veraĵoj pri Esperanto – en Esperanto; Slikt som er sant – på norsk

 

Norsk | Esperanto